image

Megszállva


Csáth Géza írásai nyomán

gizella
TOLNAI KLÁRI

brenner
RÉDEL ROLAND

rendezte
PAOLO ANTONIO SIMIONI

coaching
ALESSIA PELLEGRINO

dramaturg
RÉDEL ROLAND

dramaturgial tanácsadó
PAOLO ANTONIO SIMIONI

Az EuAct és az IMPRO studio koprodukciója, 2015

Az emberi elme természeténél fogva fél és állandó védelemre van berendezkedve. Maszkokat aggat, falakat épít a szervezetet megóvandó, és amikor mindez kevésnek bizonyul, új világot teremt, amit könnyebben feldolgozhatónak vél. Két régről fertőzött elme világai találkoznak. És elkezdik formálni egymást. " Az igaz, azonos lévén az istenivel, sohasem ismerhető meg közvetlenül, csak a visszfényben, a példában, a szimbólumban; fölfoghatatlan életként vesszük észre és nem tudjuk elfojtani vágyunkat, hogy mégis felfogjuk." Johann Wolfgang Goethe

A projekt az EuAct Nemzetközi kutatócsoport berkein belül született, amely minden évben egy adott témakörben szervez olasz - magyar vonatkozású workshop-okat. 2014-es téma: a tegnap világai. A Megszállva, a Nietzsche és Lou Salomé kapcsolatát bemutató Mihi ipsi scripsi-vel együtt, egyike azon két projektnek, amelyeket Simioni bemutatásra kiválasztott.

trailer